Miks peaks tiiger varjus varitsema?

Selgitus: Luuletaja arvates peaks tiiger varitsema veeaugu lähedal pika rohu varjus, et saada saagiks veekogule vett täis tulnud hirvedele.

Miks on tiiger vaikselt raevukas?

Miks tiiger oma raevu vaikselt väljendab? Tiiger väljendab oma raevu vaikselt, sest ta ei saa oma puuri trellide tagant midagi teha. Ta on abitu, kuna tema jõud on nüüd inimese väljamõeldiste tõttu puuris vangis.

Milline sõna stroofis võib tähendada ka graafilist või maalilist?

Vastus3. Sõna "ergas" tähendab graafilist või maalilist.

Millele viitab vaikne raev?

"Vaikse raevu" kasutamine sümboliseerib viha ja raevu, mis tiigri sees kuhjub, kui ta tahab metsa joosta ja hirve rünnata, kuid raev on vaikne, kuna ta on puuri lukustatud ja abitu.

Miks Tiiger külastajaid ignoreerib?

Miks ta külastajaid ignoreerib? Vastus: Tiiger liigub aeglaselt ja vaikselt mööda puuri ähvardavalt. Ta ignoreerib külastajaid, sest peab neid igasuguste tunneteta.

Miks tekitab tiiger külaelanikele hirmu?

Vastus. Tiiger terroriseerib külaelanikke, urisedes külaelanike majade ümber, mis olid Jangle'i servas. Samuti näitab tiiger oma valgeid kihvasid ja pikki küüniseid ning avaldab seeläbi oma ägedat kohalolekut külaelanikele. Tiiger tekitab hirmu, urisedes džungli lähedal asuvate külaelanike majade ümber.

Miks tiiger majade ümber uriseb?

Vastus: Tiiger peaks metsaservas majade ümber urisema järgmistel põhjustel. Esiteks ei riku külarahvas metsarahu. Teiseks ei tapa nad loomi raha või nalja pärast.

Milline on tiigri suhtumine külastajatesse?

Vastus: Tiigril ei ole rakuosas mugav ja tal pole looduslikku elupaika ja muid probleeme. Ta kohtleb kongis vangistatud tiigrit ega tunne huvi külastajate vastu, nii et inimestel on mugavam igal ajal loomaaias tiigrit peenelt jälgida.

Miks Tiiger libiseb ega kõnni läbi muru?

Veel ütleb luuletaja, et tiiger peaks looduses pika rohu vahel libisema. Luuletaja loodab, et see metsik loom peidab end veeaugu lähedal ja ootab, et täidlane saakloom mööduks. Selle asemel on tiiger lukustatud betoonkongi, kus ta näib oma raevukust oma puuri trellide taga kontrollivat.

Mis on luuletuse Tiiger loomaaias sõnum?

Leslie Norrise luuletus "Tiiger loomaaias". Selles luuletuses püüab luuletaja kujutada puuris oleva tiigri vaimset seisundit. Ta võrdleb tiigri elu loomaaias eluga tema loomulikus elupaigas. Luuletaja edastab olulise sõnumi, et metsloomad peaksid olema oma loomulikus elupaigas.

Mida tähendab tema puuri pikkuse jälitamine?

Vastus: Tema tähendab tiigrit ja vars tähendab aeglaselt või vaikselt liikumist. Fraas "jälitab oma puuri pikkust" tähendab, et tiiger liikus oma puuri pikkuses väga vaikselt ja aeglaselt.

Mis on luuletuse keskne idee?

Luuletuse keskne idee on luuletuse teema või soovi korral "millest see räägib". Kuigi paljud kardavad, et luuletused räägivad millestki, mõtles luuletaja lõpuks midagi selle kirjutamisel ja et miski on keskne idee, olenemata sellest, mis see on või võis olla.

Miks vaatab loomaaia tiiger tähti?

Tiiger tunneb end puuris väga abituna. Ta vaatab lootusrikkalt taevas säravaid säravaid tähti. Ta loodab päeva, mil ta saaks vabas looduses joosta. Säravad tähed pakuvad talle seega mingit lohutust.

Soovitatav

Kas Crackstreams suleti?
2022
Kas MC juhtimiskeskus on ohutu?
2022
Kas Taliesin lahkub kriitilisest rollist?
2022